Tarieven

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit in verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van het vak. Door contractvrij te werken ben ik beter in staat om zorg op maat te leveren.

Tarieven vergoede zorg

U heeft bij bepaalde diagnoses recht op vergoeding van de behandeling. Geestelijke gezondheidszorg is namelijk opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. U betaalt zelf mijn factuur en declareert deze zelf bij uw zorgverzekeraar. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed. Als u een natura/combinatiepolis heeft, krijgt u ongeveer 60-70% vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Tot 2022 werd de vergoede zorg in Nederland onderverdeeld in de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Uw klacht(en) en de ernst van de klacht(en) bepalen in welke zorgcategorie u valt. Dit wordt na de intakeprocedure vastgesteld.
Sinds 1 januari 2022 zijn de tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgelegd in het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM).

De meest voorkomende consulten en tarieven zijn:

– Consult diagnostiek: € 211,06 voor een intakegesprek van 60 minuten.

– Consult behandeling: € 156,72 voor een sessie van 45 minuten en € 186,80 voor een sessie van 60 minuten (vaak het geval bij EMDR).

U ontvangt maandelijks een factuur.

Eigen risico

Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico.
Deze bedraagt € 385.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of DBC (Diagnose Behandel Combinatie)) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Tarieven zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en uw gegevens worden niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. Het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) is € 131,82 per sessie van 45 minuten (exclusief verslaglegging). U ontvangt iedere maand een factuur.

Tarieven onvergoede zorg

Bij sommige diagnoses komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt onder meer voor relatieproblemen, die in Nederland onder de niet-vergoede zorg vallen. U betaalt zelf de factuur en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen wordt het standaard tarief gehanteerd (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van € 131,82 per sessie van 45 minuten (exclusief verslaglegging).
Voor relatietherapie geldt een tarief van € 175 per sessie van 75 minuten. U ontvangt iedere maand een factuur.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit maximaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgezegd, wordt er € 45 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.